PERSONALIA LIESBETH JORISSEN

Na mijn opleiding tot licentiaat in de klinische psychologie volgde ik een vierjarige specialisatie tot experiëntieel integratief psychotherapeute voor kinderen, jongeren en hun gezin.  Daarbij doorliep ik de tweejarige universitaire vorming in klinische psychodiagnostiek voor kinderen en behaalde een getuigschrift voor diagnosestelling van autismespectrumstoornissen (ADOS). 

Ik volgde training voor de psychologische begeleiding bij baby’s en jonge kinderen, en ben gecertificeerd als medewerker binnen het Programma voor Positief Opvoeden Triple P.  Verder leerde ik therapeutisch werken met biofeedback-apparatuur voor hartcoherentie.

Door regelmatige bijscholing, supervisie en intervisie blijft de kwaliteit van mijn dienstverlening bewaakt.

 

Ik heb werkervaring binnen diverse settings, zoals een Centrum voor Ambulante Revalidatie voor kinderen, het kinderteam van een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en een residentie van de Bijzondere Jeugdzorg.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
  • Belgische Federatie van Psychologen
  • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling vzw

Erkenningsnr. Psychologencommissie: 832109576
Visumnummer 263834

kinderpsychologie onderzoek naar autisme ADOS ADHD ADD studiebegeleiding leren leren kinderen jongeren jeugdconsulenten jeugd NLD ontwikkelingsstoornis aandachtstekort aandachtsstoornis overbeweeglijkheid hyperactiviteit hyperactief kinderangsten kinderangst kinderzorgen bedplassen zindelijkheid omgaan met verlies somberheid depressiviteit pesten weerstand tegen pesten opvoeden gedragsstoornis opvoeding hechtingsstoornis scheidingsangst verlatingsangst hulp bij pesten stotteren neurologisch stamelen bang dromen kinderdroom kinderdromen leerstoornis dyspraxie adoptie pleegkind pleeggezin begeleiding oudercoaching ouderbegeleiding studiecoaching leerprobleem gedragsprobleem ouders PDD-NOS schoolbegeleiding IQ intelligentie hoogbegaafdheid overgevoelig hoogsensitief hoogsensitiviteit speltherapie gedragstherapie ontwikkelingsachterstand sociaal gedrag asociaal gedrag omgaan met anderen sociaal emotioneel emotionele ontwikkeling opvoedingsondersteuning stout ongehoorzaamheid stout kind schoolkeuze begeleiding bij pestgedrag peuter kleuter kind baby jongeren puber puberteitpsychosomatiek hechting pervasief pervasieve mutisme