WERKDOMEIN

Wanneer kan u beroep doen op een kinder- en jeugdpsycholoog?

Het is moeilijk om een alomvattende lijst op te stellen waar een psycholoog kan helpen. Soms kan een eenvoudig advies voldoende zijn om in te schatten hoe u een situatie kan aanpakken.

Hiernaast vindt u een globaal overzicht van de studiedomeinen waarin ik actief ben. Twijfelt u eraan of ik u met een bepaalde vraag kan helpen, neem dan gerust contact op.

 

Een uitgebreide toelichting bij enkele mogelijke diensten kan u hier terugvinden.

 

 • Opvoedingsvragen en oudercoaching
 • Problemen op school
 • Sociale problemen
 • Gedragsproblemen
 • Emotionele problemen:
  • Depressieve klachten
  • Angstklachten
  • Dwangklachten
  • Rouw- en verlieservaringen
  • Traumatische ervaringen
 • Psychosomatische problemen:
  • Spanningsklachten
  • Pijnklachten
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • AD(H)D
 • Autismespectrumstoornissen
kinderpsychologie onderzoek naar autisme ADOS ADHD ADD studiebegeleiding leren leren kinderen jongeren jeugdconsulenten jeugd NLD ontwikkelingsstoornis aandachtstekort aandachtsstoornis overbeweeglijkheid hyperactiviteit hyperactief kinderangsten kinderangst kinderzorgen bedplassen zindelijkheid omgaan met verlies somberheid depressiviteit pesten weerstand tegen pesten opvoeden gedragsstoornis opvoeding hechtingsstoornis scheidingsangst verlatingsangst hulp bij pesten stotteren neurologisch stamelen bang dromen kinderdroom kinderdromen leerstoornis dyspraxie adoptie pleegkind pleeggezin begeleiding oudercoaching ouderbegeleiding studiecoaching leerprobleem gedragsprobleem ouders PDD-NOS schoolbegeleiding IQ intelligentie hoogbegaafdheid overgevoelig hoogsensitief hoogsensitiviteit speltherapie gedragstherapie ontwikkelingsachterstand sociaal gedrag asociaal gedrag omgaan met anderen sociaal emotioneel emotionele ontwikkeling opvoedingsondersteuning stout ongehoorzaamheid stout kind schoolkeuze begeleiding bij pestgedrag peuter kleuter kind baby jongeren puber puberteitpsychosomatiek hechting pervasief pervasieve mutisme