PRAKTISCH

Een afspraak maken

U kan op eigen initiatief of na overleg met de huisarts, de school of andere verwijzende instanties een afspraak maken via het telefoonnummer: 0472 61 70 30

Locaties

Openveldstraat 18
9340 Lede

Nog vragen?

Mailen kan via info@kinderwijs.be

 

Tarieven en vergoeding

Bij het plannen van de sessies wordt u vooraf op de hoogte gebracht van het tarief per sessie en de mogelijke vormen van vergoeding.
Bij psychodiagnostiek wordt het tarief vooraf bepaald i.f.v. het gebruikte materiaal en de werkuren.
Een sessie duurt 50 minuten. Extra tijd wordt in verhouding aangerekend.

Contacten met andere hulpverleners

Indien nodig, werk ik graag samen met andere instanties of hulpverleners.  Zo kan er aan een goede oplossing gewerkt kan worden.  Dit gebeurt enkel met uw toestemming, aangezien ik als psychologe geheimhoudingsplicht heb tegenover anderen.